Praktijkondersteuning

POH-s

Lucie Siebenheller is praktijkverpleegkundige (POH-s) voor het leveren van zorg aan chronisch zieken. Denk hierbij aan patiënten met astma/COPD, hart- en vaatziekten (HVZ) en Diabetes Mellitus type 2 (DM2). De POH-s heeft meer tijd voor het leveren van de nodige zorg, inclusief het controleren van de medicijnen en het praten over de gevolgen van uw ziekte voor uw dagelijks leven.

Lucie is elke dinsdag en donderdag aanwezig. Op die dagen houdt ze spreekuur, onderhoudt telefonische contacten en legt visites af. Komt u in aanmerking voor deze zorg, dan wordt u vanzelf doorverwezen door de huisarts.

 

POH-GGZ

Anna Frens is praktijkondersteunder voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) in de praktijk. Zij ondersteunt de huisartsen in het behandelen van psychische en psychosociale klachten. Zij heeft meer tijd om met u in gesprek te gaan over uw klachten. Waar nodig stuurt zij u door naar een specialist. 

Anna is elke dinsdag en elke laatste woensdag van de maand aanwezig. Op die dagen houdt ze spreekuur, onderhoudt telefonische contacten en legt visites af. Komt u in aanmerking voor deze zorg, dan wordt u vanzelf doorverwezen door de huisarts.

 

Belangrijk is te vermelden dat ook de praktijkondersteuners gehouden zijn aan het beroepsgeheim. Alles gebeurt in nauw overleg met de huisarts. Verder valt de zorg die de praktijkondersteuners leveren onder de huisartsenzorg, wat betekent dat (telefonische) consulten en visites geheel worden vergoed door de zorgverzekering en niet ten laste komen van uw eigen risico.