Inschrijven / uitschrijven

Inschrijven

De praktijk staat open voor nieuwe patiënten in het verzorgingsgebied Wekerom:

Verzorgingsgebied HP Hollemans

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Of u in het verzorgingsgebied woont kunt u ook navragen bij onze assistente.

U kunt zich als patiënt aanmelden met behulp van het Inschrijfformulier. Wij verzoeken u dit formulier persoonlijk aan de balie in te leveren. In de gezondheidszorg geldt een identificatieplicht waardoor wij verplicht zijn van u en uw eventuele gezinsleden de identiteit te controleren. Dit geldt ook voor minderjarigen. Bij het inleveren van het inschrijfformulier zal de assistente vragen naar het identiteitsbewijs. Daarnaast zal zij ook vragen naar uw zorgpas, omdat wij ook de wettelijke verplichting hebben te controleren waar u verzekerd bent. Deze gegevens worden genoteerd in het dossier.

Wilt u zich als gemoedsbezwaarde inschrijven, dan is dit mogelijk. U moet dan met het inschrijfformulier een kopie inleveren van uw registratie als gemoedsbezwaarde bij de Sociale Verzekeringsbank. U betaalt vervolgens voor iedere verrichting het tarief voor gemoedsbezwaarden en geen inschrijftarief. Speciale verrichtingen worden ook in rekening gebracht. Wij hanteren de vastgestelde tarieven van de NZa.

 

Uitschrijven

Gaat u verhuizen naar een adres buiten ons verzorgingsgebied? Dan kunnen wij u niet langer huisartsenzorg aanbieden en moet u in de buurt van uw nieuwe adres een huisarts zoeken. U kunt zich bij ons als patient uitschrijven met behulp van het uitschrijfformulier.

Bent u ontevreden over de praktijkvoering of de geleverde zorg, dan vragen wij u dit eerst bespreekbaar te maken met de huisarts of praktijkmanager. We kunnen dan in gesprek gaan over uw klacht en kijken hoe we dit kunnen oplossen. Blijft u ontevreden, dan heeft u altijd de vrijheid om een andere huisarts te zoeken. Zodra u een nieuwe huisarts heeft gevonden, ontvangen wij graag het ingevulde uitschrijfformulier zodat wij uw dossier kunnen overzetten.