Privacy en patiëntgegevens

Voor een optimale behandeling van een patiënt moeten de huisarts en de diverse medewerkers van de praktijk over de juiste en actuele persoonlijke medische gegevens beschikken, zoals bijvoorbeeld een actueel medicatieoverzicht. De uitwisseling van medische gegevens, bijvoorbeeld met andere zorgverleners, vindt veelal elektronisch plaats.

Waarborging van de privacy van de patiënten en beveiliging van deze gegevens zijn daarom belangrijke aandachtspunten.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) van toepassing, waardoor er meer en duidelijke voorwaarden voor het verwerken van patiëntgegevens vastgelegd moeten zijn.

 

Hier vindt u de volgende documenten:

Privacyregeling Huisartsenpraktijk Hollemans

Aanvraagformulier voor het medisch dossier