Klachten

Gelukkig is het overgrote deel van de patiënten tevreden over de het werk van de huisarts en medewerkers. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

1. Probeer samen met de medewerker en/of uw huisarts het probleem op te lossen

Uw huisarts stelt het op prijs indien hij/zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dat kan ook als de klacht over een praktijkassistente, een waarnemer of een praktijkverpleegkundige gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij/zij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken. Maak hiervoor een afspraak via de assistente.

Als u de klacht een officiëler karakter wilt geven, kunt u gebruik maken van de interne klachtenregeling die Huisartsenpraktijk Hollemans heeft. Wij vragen u dan uw klacht kenbaar te maken middels het klachtenformulier dat u hier kunt downloaden. U kunt dit thuis invullen en aan de balie inleveren. De praktijkmanager zal vervolgens contact met u opnemen en bespreken hoe uw klacht wordt behandeld.

2. Advies en bijstand door de klachtenfunctionaris (SKGE)

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 - 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

3. Klachten over de huisartsenpost
De huisartsenpost Gelderse Vallei heeft een eigen klachtenregeling. Hiervoor verwijzen wij u naar www.huisartsengeldersevallei.nl.