Afspraak maken

De huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes hebben alleen spreekuren op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk op werkdagen van 08.00u tot 12.00u en van 15.30u tot 17.00u bereiken. Op woensdagmiddag is de praktijk vanaf 12.00u gesloten en nemen de praktijken in Harskamp en Otterlo waar.

Als u belt met de praktijk krijgt u eerst een keuzemenu te horen.

- kies "1" voor spoed;

- kies "2" voor het opgeven van herhaalrecepten;

- kies "3" voor persoonlijk contact met de assistente;

- kies "4" voor intercollegiaal overleg (alleen voor andere zorgverleners).

Het is vaak druk aan de telefoon, we vragen u dus het gesprek zo kort mogelijk te houden. 

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar uw geboortedatum en naar de reden van uw contact. Wees gerust, dit is geen nieuwsgierigheid van de assistente! Ze is opgeleid in het maken van een inschatting van de aard en urgentie van uw klacht. Ze kan dan een passende afspraak aanbieden.

Hier kunt u een filmpje bekijken met uitleg over wat 'triage' is.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen (maximaal 2)? Of denkt u aan 10 minuten niet genoeg te hebben? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Zo helpt u mee het uitlopen van het spreekuur te beperken.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Belt u voor 11.00u, dan is de kans groot dat u dezelfde dag nog de huisarts op bezoek kunt verwachten. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Niet verschenen zonder bericht
De beschikbare tijd van onze medewerkers is kostbaar. Wanneer u niet op uw afspraak op het spreekuur van de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnt zonder dit uiterlijk 24 uur van tevoren te laten weten, zijn wij genoodzaakt de gederfde tijd als schadevergoeding in rekening te brengen. Deze rekening dient u zelf te betalen en zal niet worden vergoed door uw verzekering.