Afspraak maken

Wij werken in de praktijk alleen met spreekuren op afspraak. De huisartsen gebruiken de ochtend voor spreekuren en de middag voor visites, spoedzaken, administratieve taken en overige werkzaamheden. Wilt u voor dezelfde dag een afspraak maken bij de huisarts, dan vragen wij u tussen 08.00u en 10.00u te bellen. Belt u na 10.00u, dan kunnen we u niet garanderen dat u dezelfde dag nog een afspraak kunt krijgen.

Op woensdagmiddag is de praktijk vanaf 12.00u gesloten en nemen de praktijken in Harskamp en Otterlo waar.

 

Als u belt met de praktijk krijgt u eerst een keuzemenu te horen.

- kies "1" voor spoed;

- kies "2" voor het opgeven van herhaalrecepten;

- kies "3" voor persoonlijk contact met de assistente;

- kies "4" voor intercollegiaal overleg (alleen voor andere zorgverleners).

Het is vaak druk aan de telefoon, we vragen u dus het gesprek zo kort mogelijk te houden. 

 

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar uw geboortedatum en naar de reden van uw contact. Wees gerust, dit is geen nieuwsgierigheid van de assistente! Ze is opgeleid in het maken van een inschatting van de aard en urgentie van uw klacht. Ze kan dan een passende afspraak aanbieden.

Hier kunt u een filmpje bekijken met uitleg over wat 'triage' is.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen (maximaal 2)? Of denkt u aan 10 minuten niet genoeg te hebben? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Zo helpt u mee het uitlopen van het spreekuur te beperken.

 

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Belt u voor 10.00u, dan is de kans groot dat u dezelfde dag nog de huisarts op bezoek kunt verwachten. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.Niet verschenen zonder bericht
De beschikbare tijd van onze medewerkers is kostbaar. Wanneer u niet op uw afspraak op het spreekuur verschijnt zonder dit uiterlijk 24 uur van tevoren te laten weten, zijn wij genoodzaakt de gederfde tijd als schadevergoeding in rekening te brengen. Deze rekening dient u zelf te betalen en zal niet worden vergoed door uw verzekering.